Gedragscode van de vrijwilligers

Gedragscode voor vrijwilligers Wijkvereniging                                Ruige Veld – Hamersveld Oud

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een ander (kind) vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en (minderjarige) deelnemers, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor deelnemers en vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de vereniging wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt als vrijwilliger vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Je kunt het formulier met de gedragscode hier aanklikken en doorlezen.

Als u vrijwilliger bij ons wordt, dan vragen wij een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag) voor u aan.

Gedragscode

Scroll naar boven